Meer over Yoga…

Het gaat tijdens de lessen om bewustworden door beweging. Hoe beweeg je? Met hoeveel kracht, hoeveel (in)spanning?

Door waar te nemen hoe een beweging in het lichaam verloopt, van wat je doet, ga je natuurlijker, lichter en soepeler bewegen.

En met meer gemak  yogahoudingen doen, leidt naar een groter  bewustzijn en een grotere flexibiliteit. Dit brengt  positieve verandering in je totale conditie en welzijn.

Natuurlijker en gemakkelijker bewegen en ademen.